REGULAMIN STUDIA TATUAŻU – DAMAGE INC.

WYKONYWANIE ZABIEGU TATUOWANIA TO PROCES PRAWIE NIEODWRACALNY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PROSIMY O ROZWAGĘ !!!!!!!!!!!!!!!!

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem.

 2. Tatuaże wykonuję, tylko osobom pełnoletnim.

 3. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa telefonicznie lub poprzez sms-y !!!

4. Ustalanie terminów i uzgadnianie innych spraw związanych z wizytą w studiu, będę prowadził w każdy  poniedziałek, w inne dni tygodnia proszę o kontakt  sms lub e-mail.

 Wszelakie ustalenia dotyczące tatuażu, będą również omawiane z klientem, który przybędzie na ustaloną wcześniej wizytę.

 Ze względów epidemiologicznych, nie ma możliwości wizyty  w studiu w takich sprawach.

 Na wizytę w studiu, przychodzi tylko osoba wcześniej umówiona!

 WYTYCZNE MINISTERSTWA ROZWOJU

 Wytyczne  dla klientów:

Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).

Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.

Klient przychodzi na zabieg bez osób towarzyszących.

 5. Zastrzegam sobie prawo odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny.

 6. Proszę o potwierdzenie, w formie sms-a swojej obecności, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

 7. Tatuator zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego przez klienta terminu.

 10. Wszystkie ceny są cenami umownymi i są indywidualnie dostosowane do wykonywanego tatuażu.

 11. Studio nie wykonuję tatuaży na palcach i  twarzy.

 12. Studio nie wykonuję tatuażu klientom pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

 13. W studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.

 14. W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. W studio, stanowisko tatuatora to indywidualne miejsce pracy, w związku z tym, zabrania się rozkładania prywatnych rzeczy. Tatuator poinformuje, gdzie można pozostawić rzeczy osobiste.

 15. Na wizytę w studio proszę przybywać bez osób towarzyszących, w studiu obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na „teren czerwony”, czyli miejsce pracy tatuatora.

 16. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem prawie nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu proszę o rozwagę.

 17. Klient otrzymuje, po wykonaniu zabiegu, na piśmie sugerowany proces gojenia tatuażu.

 18. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie procesu gojenia tatuażu.

 19. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.

 20. Nie wykonuje tatuaży w domu własnym oraz u klienta.

 21. Jeśli nie jesteś czegoś pewien- pytaj.

 22. Życzę samych trafnych wyborów, oraz zadowolenia z tatuażu !

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU STUDIA !!!!!!!!

Uprzejmie proszę o nie używanie następujących zwrotów w studiu -

….WCIŚNIJ MNIE GDZIEŚ!!

….TAK DŁUGO??!!!

...A WCZEŚNIEJ NIE DA RADY?

...A COŚ BY DAŁO RADĘ OPUŚCIĆ?

…A CO JEST TERAZ MODNE?

INFORMUJĘ RÓWNIEŻ, ŻE PRACE MOJE W RAMACH NIEJEDNOKROTNIE KONIECZNOŚCI „UZUPEŁNIAM” A NIE „POPRAWIAM”.

 

DZIĘKUJĘ ZA WYROZUMIAŁOŚĆ DO OPUBLIKOWANEGO REGULAMINU I ZAŁĄCZNIKA.