Pole tekstowe:

RODO

DLA KLIENTÓW STUDIA TATUAŻU ARTYSTYCZNEGO

DAMAGE INC. MICHAŁ KOWALCZYK

WROCŁAWSKA 50B | JAROCIN | TEL. 517 074 375

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, w treści klauzuli RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

JAKICH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄ ZASADY?

DANE OSOBOWE - dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych
DANE OSOBOWE SZCZEGÓLNEJ KATEGORII - dane dotyczące stanu zdrowia
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

KLIENT - każda osoba, która korzysta lub korzystała z moich usług

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

·  Administratorem danych osobowych jest Studio Tatuażu Artystycznego Damage Inc. Michał Kowalczyk z  siedzibą w Jarocinie, ul. Wrocławska 50 b , 63-200 Jarocin

 JAK MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE MOICH DANYCH?

·  Dla klientów, którzy chcieliby się ze mną skontaktować w sprawie danych osobowych podaje adresy: damageincjarocin@op.pl oraz Studio Tatuażu Artystycznego Damage Inc. Michał Kowalczyk, ul. Wrocławska 50b , 63-200 Jarocin (z dopiskiem "Dane osobowe")

 Z JAKICH MIEJSC POZYSKAŁEM  DANE OSOBOWE?

·  Dane osobowe uzyskuję tylko i wyłącznie bezpośrednio od klienta. Podajesz mi swoje dane ustnie lub pisemnie, wypełniając dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zabiegów w moim studio.

 CZY MUSZĘ PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

·  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest całkowicie niezbędne w celu właściwego i bezpiecznego wykonywania przeze mnie oferowanych usług, tym samym niepodanie wnioskowanych danych może stanowić powód odmowy wykonania usług.

 W JAKIM CELU PRZETWARZAM  DANE OSOBOWE?

·  Dane osobowe moich Klientów wykorzystuję w celu świadczenia moich usług i komunikacji z nimi związanej. W tym również rejestracji wizyt, informowania o mojej ofercie.

·  Dane osobowe o szczególnej kategorii, będące danymi dotyczącymi stanu zdrowia wykorzystuję wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia usług. Dane te są niezbędne do oceny możliwości i sposobu wykonania danej usługi w najlepszym interesie Klienta i z troską o jego bezpieczeństwo.

 CZY DANE OSOBOWE SĄ BEZPIECZNE?

·  Dokładam wszelkich starań, aby dane osobowe moich Klientów były bezpieczne. Nie przekazuję danych osobom trzecim.

 KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

·  Odbiorcą danych osobowych jest Studio Tatuażu Artystycznego Damage Inc. , te dane będą niezbędne do wykonania usługi. Nie sprzedaję  Twoich danych, nie udostępniam

 komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

 W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZANE SĄ MOJE DANE?

·  W dokumentach niezbędnych do świadczenia usług pozyskujemy takie dane jak: imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

 JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

·  Maksymalny okres przetwarzania to 10 lat od ostatniego zabiegu.

 W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

·  Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO.

 CZY MOGĘ USUNĄĆ MOJE DANE OSOBOWE?

·  Jeżeli wyraziłeś zgodę, możesz wycofać ją w dowolnej chwili. Aby dokonać wycofania zgody napisz do mnie - e-mail na adres damageincjarocin@op.pl lub listownie na adres Studio Tatuażu Artystycznego Damage Inc. Michał Kowalczyk  ul. Wrocławska 50 b 63-200 Jarocin z dopiskiem "Dane osobowe". Od czasu wycofania zgody może minąć pewien czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z MOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

·  Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

·  Prawo do poprawiania i uzupełniania danych osobowych

·  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

·  Prawo do żądania usunięcia danych

 STUDIO TATUAŻU ARTYSTYCZNEGO „DAMAGE INC.” MICHAŁ KOWALCZYK

UL.WROCŁAWSKA 50B

63-200 JAROCIN